Project Description

 

FIDF – סרטון אינפורמטיבי

FIDF היא עמותה אמריקאית התומכת בחיילים, אלמנות ויתומים של צבא ההגנה לישראל. לרגל אירוע התרמה מפואר שנערך בשיקגו, FIDF הגיעו אלינו עם בקשה ליצור סרטון שירגש את הקהל עד דמעות. לאחר שגובש הקונספט והרעיון המרכזי עליו מתמקדים, נערכו מספר צילומים ואיסוף חומרים. לאחר תהליך עריכה אינטנסיבי עם מספר רב של שינויים, ייצאנו את הקליפ והגשנו אותו לעמותה. יום לאחר האירוע, הם יצרו איתנו קשר ומסרו לנו שעין אחת לא נותרה יבשה באולם.