1

סרט תדמית אילם
המעבר היה טבעי: המפרסמים עברו מהעיתונות המודפסת, אל מסכי הקולנוע, לערוצי הטלוויזיה […]